Hva bibelen lærer

 • Åge Litland Israels Gud

  51 sider

  Emner som boken inneholder | Egyptens guder | Gud er en dommer | Israels Gud | Gud skjuler seg | Det ångelige riket | Byen | Riket | Endringene | Våre verdier | Striden | De åndelige lover | Felleskap med Gud

  Åge Litland Israels Gud

 • Åge Litland Det kristne liv

  81 sider

  Emner som boken inneholder | Skyld | Omvendelse fra synd | Bekjenne sin synd | Frelse | Dåpen | Den Hellige Ånd | Nattverden | Guds hus, Menigheten | Den troendes kamp

  Åge Litland Det kristne liv

 • Åge Litland Himlen, Jorden, og Tiden

  65 sider

  Begynnelsen | Planleggelsen | Himmelen | Jordens begynnelse | Er Jorden flat eller rund? | Årets begynnelse og helligdagene | Sabbaten | Sykluser | Historien om Bibelen

  Åge Litland Himlen, Jorden, og Tiden

 • Åge Litland Fremtiden

  148 sider

  Systemet i Åpenbaringsboken | Forførelsen | Den tredje verdenskrig | Den store brannen | En Sunami i havet | Den falske Messias | Det nye betalingssystemet | Forandringer i Sola | Ny forfølgelse av Jødene | Antikrist | Den store trengselen | Harmageddonkrigen | Striregn og haglsteiner | Jordskjelvet som skaket jorden | De dødes oppstandelse | Opprykkelsen | Døren er lukket | Kristi Domstol | Tusenårsriket | Dommedag | Den nye himmel og den nye jord

  Åge Litland Fremtiden

 • Åge Litland Moseloven gjelder enda

  74 sider

  Bevis på at loven gjelder enda | Loven var til lenge før Moses | Hvorfor kom loven | Hvordan vår fiende brukte synden | Den store forklaringen lå ikke i Moseloven, men hvordan man praktiserte loven | Loven i det nye testamentet | Hvordan man skulle leve i det gamle testamentet | Forbannelsen | Åndelige fengsler | Kristne som lever under forbannelsen | Hvordan bli fri fra forbannelsen | Velsignelsen | Nåden | Oversikt over Guds lov

  Åge Litland Moseloven gjelder enda

 • Åge Litland Djevelens rike / Guds rike

  71 sider

  Hvordan er Guds rike | Guds Gaver | Menigheten | Hensikten med gavene | Guds rikes Vekst og fremgang | Guds rikes strid / kamp | Hvem er det som Guds rike er i strid med | Øvrighetene i åndens verden | Våre våpen | Kongedømme | Prestetjeneste | Fyrste | Herre | Englene | Djevelen

  Åge Litland Djevelens rike / Guds rike

 • Åge Litland Pakten med Adam, Pakten med Abraham, og Pakten med Messias

  35 sider

  Tre pakter | Hva skjer under paktene | Ånd, Sjel, og Kjøtt | Helvete | Jesu død | Abrahams fang

  Åge Litland Pakten med Adam, Pakten med Abraham, og Pakten med Messias