Kilder

Kildehenvisninger til tiden i Bibelen
Farao Mernaptah
Farao Ramses III
Apostlenes gjerninger
2 Peters brev
Lukas Evangelium
Matteus Evangelium
Jakobs brev
Judas brev
Åpenbaringsboken

Paulus’ brev

Paulus

Markus Evangeliet

Hetittkongene

Farao Ramses II

Farao Seti I